Senarai Pinjaman Kewangan Untuk Peniaga PKS 2022

Kesan PKP yang berlarutan berikutan Covid19 yang melanda negara telah memberi impak yang besar kepada peniaga di Malaysia. Banyak sektor telah gulung tikar, berhenti operasi, pembuangan pekerja, dan kehilangan pendapan. Justeru, kerajaan telah mengambil langkah untuk memberi nafas kepada PKS agar perniagaan mereka dapat bergerak semula. Melalui bajet 2022, kementerian kewangan telah memperkenal pelbagai skim khas untuk peniaga sama ada berbentuk kewangan, geran, dan bantuan kepakaran agar sektor industri ini dapat bergerak semula seterusnya dapat memberi manfaat kepada rakyat dan negara. Berikut kami kongsikan senarai pinjaman kewangan yang diumumkan untuk peniaga kecil dan sederhana.

Bantuan Prihatin Rakyat Keluarga Malaysia

Senarai Pinjaman Kewangan PKS 2022

1. Kemudahan Peralihan Kepada Rendah Karbon

2. Skim Mikrokredit TEKUN

3. Skim Mikrokredit BSN

4. Skim Mikrokredit Agro Bank

5. Dana Pembiayaan Agromakanan di AGRO BANK

Terdapat banyak lagi skim dan geran yang diperkenal dan diteruskan oleh kerajaan bagi memberi keangsungan ekonomi setempat negara. Ia bagi memastikan merangsang semula kegiatan ekonomi seterusnya bagi memastikan rakyat dapat memulihkan perniagaan dan dapat meningkatkan potensi perniagaan. KLIK