Daftar Permohonan e-Kasih Secara Online i-SURI KWSP

daftar permohonan e-kasih

eKasih merupakan Bank Data Kemiskinan Nasional yang mengandungi maklumat mengenai kemiskinan bermula dari profil individu, program/bantuan yang diterima oleh Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR) daripada agensi pemberi bantuan sehinggalah kepada daftar permohonan e-Kasih bantuan dan pemantauan keberkesanan program/bantuan yang diterima.

Komponen data eKasih terdiri daripada maklumat asas Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR), maklumat Lokasi, Kediaman,Pendidikan, Kemahiran dan Pekerjaan, Pemilikan Harta, Kesihatan, Pendapatan serta Bantuan

Syarat Kelayakan Mendaftar e-Kasih

Pemohon mestilah dalam kategori Ketua Isi Rumah (KIR) atau Ahli Isi Rumah (AIR) yang berpendapatan kurang RM1500 sebulan bagi bagi penduduk bandar dan kurang RM1000 sebulan bagi penduduk luar bandar. Golongan ini digalakkan untuk mendaftar.

Daftar Permohonan e-Kasih

Klik: https://ekasih.icu.gov.my/Pages/Login.aspx

Maklumat Grafik i-SURI KWSP

Permohonan skim i-SURI KWSP adalah tertakluk kepada syarat semasa yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama ialah pemohon mestilah berdaftar dengan e-Kasih.

Maklumat permohonan i-SURI KWSP kami kongsikan melalui gambaran grafik di bawah. Permohonan i-SURI boleh dibuat melalui pautan di bawah:

Klik: Daftar Permohonan i-SURI KWSP

Permohonan BR1M