Contoh Soalan Ujian INSAK Untuk Calon IPG 2021

contoh soalan ujian insak

Sukacita dimaklumkan bahawa pemohon online IPG yang telah disenarai pendek untuk dipanggil mengikuti ujian bertulis dan kecergasan, boleh membuat persediaan penting sebelum tarikh ujian yang akan dilakukan. Peringkat pertama adalah ujian Inventori Sahsiah Keguruan (INSAK) iaitu ujian bertulis. Calon yang dipanggil mengikuti ujian ini seharusnya membuat persediaan awal. Di sini akan dikongsikan sebanyak 100 contoh soalan ujian INSAK yang calon perlu tahu sebagai rujukan dan latihan.

 


Berikut adalah contoh soalan ujian INSAK dan jawapan bagi calon IPG. Jawapan bagi kesemua soalan ada di sediakan di bahagian paling bawah atau buka pautan ini.

Model 1

1.) Saya sering cari peluang untuk membina hubungan interpersonal yang rapat dengan rakan sejawat.

A. Setuju               B. Tidak setuju

2.) Sekolah tidak bertanggungjawab dengan soalan guru

A. Setuju               B. Tidak setuju

3.) Harapan saya ialah dapat mengajar murid yang cerdik sahaja

A. Setuju              B. Tidak setuju

4.) Saya akan dipandang rendah jika merendah diri

A. Setuju              B. Tidak setuju

5) Berbincang teknik mengajar dengan rakan sejawat akan merugikan masa

A. Setuju              B. Tidak setuju

6) Jika dikritik, saya akan membalas dengan kritikan yang lebih tajam

A. Setuju             B. Tidak setuju

7) Saya akan cuba meningkatkan kemahiran mengajar pada bila-bila masa

A. Setuju            B. Tidak setuju

8) Melakukan kesilapan bukan perkara yang memalukan, yang pentingnya mesti berusaha membetulkanya.

A. Setuju           B. Tidak setuju

9) Jika tersilap, biar masa melupakanya

A. Setuju          B. Tidak setuju

10.) Apabila saya telah membuat keputusan, saya tidak suka orang menghalang saya melaksanakanya.

A. Setuju          B. Tidak setuju

11.) Di dalam mesyuarat, saya ambil inisiatif berucap memberi pendapat

A. Setuju           B. Tidak setuju

12.) Saya menepati masa melaksanakan tugas saya

A. Setuju           B. Tidak setuju

13.) Saya rajin bekerja dengan harapan majikan memuji saya

A. Setuju           B. Tidak setuju

14.) Apabila bekerja dengan rakan sejawat, biasanya saya memimpin dan banyak memberi arahandaripada mengikuti kata mereka.

A. Setuju          B. Tidak setuju

15.) Kurang wajar menghabiskan tugas lebih awal walaupun ada masa lapang

A. Setuju          B. Tidak setuju

16.) Saya berminat kerja guru kerana ia boleh mendapat gaji lumayan

A. Setuju          B. Tidak setuju

17.) Sungguhpun ada banyak risiko dan cabaran dalam tugas, saya bersikap positif menghadapinya.

A. Setuju          B. Tidak setuju

18.) Jika saya tidak gembira, saya akan memberi teguran tanpa mengira kedudukan orang

A. Setuju          B. Tidak setuju

19.) Jika prestasi saya ditegur, saya akan berusaha mengundur diri

A. Setuju           B. Tidak setuju

20.) Sebelum ambil tindakan, saya menimbang langkah-langkah kejayaan mencapai objektifnya.

A. Setuju            B. Tidak setuju


Jawapan Contoh Soalan Ujian INSAK IPG Model 1:

1.) A.            2.) A           3.) B           4.) B           5.) B          6.) B          7.) A           8.) A            9.) B         10.) B

11.) A         12.) A           13.) B        14.) B         15.) B         16.) B       17.) A          18.) B          19.) B        20.) A


Contoh Soalan Ujian INSAK  IPG

Model 2

1.) Guru yang bersifat lemah lembut, walaupun tegas, adalah sukar untuk mengawal disiplin muridnya.

A. Setuju        B. Tidak setuju

2.) Guru yang mengambil tidakan yang tegas adalah dibenci oleh muridnya.

A. Setuju         B. Tidak setuju

3.) Guru yang berilmu pengetahuan dan menguasai kemahiran komunikasi interpersonal akan mengajar dengan penuh keyakinan

A. Setuju         B. Tidak setuju

4.) Saya berhibur diri untuk menghilangkan bosan bekerja

A. Setuju           B. Tidak setuju

5.) Keberkesanan penyampaian pelajaran adalah bergantung sahaja kepada kemahiran komunikasi guru

A. Setuju           B. Tidak setuju

6.) Daya ingatan saya lemah tetapi tidak menjejaskan prestasi mengajar

A. Setuju             B. Tidak setuju

7.) Daya kreatif bukan penting bagi guru mengajar dengan cara yang menarik

A. Setuju             B. Tidak setuju

8.) Sifat lemah lembut seseorang guru wanita yang cekap pula sesuai mengajar sekolah lelaki

A. Setuju             B. Tidak setuju

9.) Untuk mengawal disiplin, kita harus menjalin hubungan mesra dengan murid kita

A. Setuju            B. Tidak setuju

10.) Murid yang nakal harus dihukum

A. Setuju            B. Tidak setuju

11.) Amat malu merendah diri di depan orang

A. Setuju            B. Tidak setuju

12.) Sifat jujur akan dapat kepercayaan orang

A. Setuju             B. Tidak setuju

13.) Keberkesanan mengajar semua bergantung kepada bakat individu

A. Setuju             B. Tidak setuju

14.) Guru yang sering dibuli oleh murid adalah kerana guru yang bersifat penyayang.

A. Setuju             B. Tidak setuju

15.) Untuk mengawal disiplin murid, guru harus ambil tindakan hukuman dengan tegas

A. Setuju             B. Tidak setuju

16.) Komunikasi bukan lisan hanya digunakan untuk mengajar murid yang menghadapi masalah pendengaran

A. Setuju              B. Tidak setuju

17.) Guru patut membimbing murid yang tidak menumpukan perhatian

A. Setuju              B. Tidak setuju

18.) Untuk menarik hati murid, guru harus bergaya laissez fair.

A. Setuju               B. Tidak setuju

19.) Untuk berkomunikasi dengan berkesan, suara guru haruslah cukup lantang

A. Setuju              B. Tidak setuju

20.) Guru harus atur sesi kaunseling untuk murid yang sering melanggar disiplin kelas

A. Setuju              B. Tidak setuju

21.) Sebarang masalah disiplin yang ditimbulkan dalam kelas, walaupun ringan, harus dirujuk kepada guru disiplin.

A. Setuju            B. Tidak setuju

22.) Jika dihukum, murid akan membalas dendam.

A. Setuju            B. Tidak setuju

23.) Jika guru tidak mahir membuat demonstrasi, guru boleh berpura-pura suruh murid melakukanya

A. Setuju            B. Tidak setuju

24.) Murid akan takut menimbulkan masalah disiplin sekiranya ada peraturan bilik darjah dipamerkan.

A. Setuju            B. Tidak setuju

25.) Untuk mengurangkan masalah disiplin, gaya pengajaran guru harus bersifat autokratik.

A. Setuju           B. Tidak setuju

26.) Untuk mengajar dengan penuh keyakinan, guru harus mendapat galakan dan pujian muridnya.

A. Setuju           B. Tidak setuju

27.) Untuk mendapat sokongan dan nasihat, guru harus merendah diri dan bersikap positif.

A. Setuju            B. Tidak setuju

28.) Untuk mengawal masalah disiplin murid, guru harus memahami punca tingkah laku masalah muridnya.

A. Setuju           B. Tidak setuju

29.) Murid biasanya mencontohi kelakuan guru, sama ada baik atau buruk

A. Setuju           B. Tidak setuju

30.) Bukan guru yang berpengalaman sahaja boleh mengawal masalah disiplin dalam bilik darjah.

A. Setuju          B. Tidak setuju

31.) Saya amat sensitif kritikan orang lain sungguhpun saya telah berusahamenjalankan tugas dengan sempurna

A. Setuju          B. Tidak setuju

32.) Saya hanya menerima kritikan orang lain secara senyap-senyap agar menjaga imej saya.

A. Setuju          B. Tidak setuju

33.) Jika prestasi matematik lemah, saya akan takut mengajar

A. Setuju          B. Tidak setuju

34.) Suara saya kurang menarik, tetapi saya akan cuba mengatasi kelemahanya

A. Setuju          B. Tidak setuju

35.) Mengajar murid menjadi insan yang berakhlak mulia adalah sama penting dengan mengajar ilmu dan kemahiran.

A. Setuju           B. Tidak setuju


Jawapan Contoh Soalan Ujian INSAK IPG Model 2:

1.) B         2.)B           3.) A           4.) B           5.) B           6.) B            7.) B            8.) A           9.) A            10.) B

11.) B      12.) A       13.) B         14.) B         15.) B          16.) B         17.) A          18.) B        19.) A       20.) A

21.) B      22.) B      23.) B       24.) B         25.) B          26.) B       27.) A           28.) A        29.) A        30.) A    

31.) B      32.) B       33.) B      34.) A         35.) A


Contoh Soalan Ujian INSAK IPG

Model 3

1.) Untuk mengajar dengan cekap, kita harus belajar menguasai kemahiran

A. Setuju           B. Tidak setuju

2.) Untuk menjaga imej saya, saya harus mendengar baik-baik kata orang.

A. Setuju            B. Tidak setuju

3.) Saya kurang minta bantuan orang kerana takut malu

A. Setuju             B. Tidak setuju

4.) Saya melayan padangan orang dengan respon positif

A. Setuju             B. Tidak setuju

5.) Saya rasa segan untuk ucap tahniah kepada rakan sejawat yang mencapai prestasi cemerlang

A. Setuju              B. Tidak setuju

6.) Selain membaca buku ilmiah, saya pula meneroka internet untuk menimba ilmu pengetahuan, demi meningkatkan prestasi saya.

A. Setuju            B. Tidak setuju

7.) Kemajuan masyarakat berbilang kaumbergantung kepada semangat bersatu padu

A. Setuju            B. Tidak setuju

8.) Tugas utama guru ialah mendidik murid menjadi insan yang cergas

A. Setuju            B. Tidak setuju

9.) Adalah tanggungjawab guru memberitahu murid menentang ajaran kolot ibu bapa

A. Setuju           B. Tidak setuju

10.) Jika guru melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, murid akan sanjunginya.

A. Setuju           B. Tidak setuju

11.) Guru kelas juga guru disiplin

A. Setuju           B. Tidak setuju

12.) Pengajaran guru yang lebih berkesan adalah guru mempunya daya kretif

A. Setuju            B. Tidak setuju

13.) Saya memohon sebarang jawatan walaupun saya kurang berminat

A. Setuju           B. Tidak setuju

14.) Saya suka memberi arahan dan tidak rela dibimbing

A. Setuju            B. Tidak setuju

15.) Jika seseorang tanya sesuatu soalan yang bodoh, saya boleh tahan ketawa

A. Setuju            B. Tidak setuju

16.) Masalah disiplin tidak akan ditimbulkan oleh murid cerdas

A. Setuju             B. Tidak setuju

17.) Cara yang terbaik mengurangkan masalah disiplin ialah mengajar dengan ceria

A. Setuju             B. Tidak setuju

18.) Banyak masalah disiplin yang ditimbulkan dalam bilik darjah adalah disebabkan guru yang bersifat autokratik

A. Setuju             B. Tidak setuju

19.) Jika segan meminta nasihat daripada orang yang berpengalaman, prestasi kerja tidak dapat dipertingkatkan.

A. Setuju             B. Tidak setuju

20.) Tugas guru mengajar sahaja

A. Setuju            B. Tidak setuju

21.) Saya akan hukum murid seperti cara digunakan guru yang mengajar saya masa dahulu

A. Setuju           B. Tidak setuju

22.) Sebelum hukum murid, saya harus berwaspada sama ada murid membalas dendam

A. Setuju           B. Tidak setuju

23.) Mengurangkan masalah disiplin bergantung kepada cara pengurusan bilik darjah

A. Setuju           B. Tidak setuju

24.) Kita menghukum sahaja apabila murid rela dihukum

A. Setuju           B. Tidak setuju

25.) Saya tidak menghukum murid, tetapi membimbingnya hingga insaf

A. Setuju           B. Tidak setuju


Jawapan Contoh Soalan Ujian INSAK IPG Model 3:

1.) A            2.) A           3.) B            4.) A             5.) B            6.) A             7.) A           8.) B            9.) B          10.) A

11.) A         12.) A         13.) B          14.) B           15.) A          16.) B           17.) B         18.) A          19.) A         20.) B

21.) B         22.) B        23.) A         24.) A          25.) A


Contoh Soalan Ujian INSAK IPG

Model 4:

1.) Jika peraturan tidak membawa sebarang faedah, saya pun mematuhinya tanpa bantahan.

A. Setuju           B. Tidak setuju

2.) Oleh kerana saya suka bekerja, saya tidak tolak bekerja lebih masa

A. Setuju           B. Tidak setuju

3.) Takur kerana kurang yakin

A. Setuju          B. Tidak setuju

4.) Jika seseorang kena hukuman berat, kita patut memberi sokongan

A. Setuju          B. Tidak setuju

5.) Saya hanya berpegang kepada suara majoriti

A. Setuju          B. Tidak setuju

6.) Saya mudah dipengaruhi oleh emosi orang

A. Setuju          B. Tidak setuju

7.) Jika saya ditimpa kemalangan, saya akan berusaha selesaikanya sendiri.

A. Setuju          B. Tidak setuju

8.) Saya akan berusaha menyelesaikan masala diri sendiri terlebih dahulu

A. Setuju           B. Tidak setuju

9.) Tidak adil bekerja lebih masa tanpa ganjaran yang lebih

A. Setuju            B. Tidak setuju

10.) Rasa bangga harus dihebohkan kepada ramai

A. Setuju            B. Tidak setuju

11.) Rasa cemburu tidak harusnya ada jika orang lain yang mencapai prestasi yang lebih baik

A. Setuju           B. Tidak setuju

12.) Usaha mencapai objektif yang harus ada untuk mana-mana tugas yang diamanahkan.

A. Setuju           B. Tidak setuju

13.) Saya tidak berpuas hati setakat kerja dapat diselesaikan jika kurang sempurna

A. Setuju           B. Tidak setuju

14.) Saya akan berusaha bertolak-ansur dengan orang yang bertentang dengan saya.

A. Setuju           B. Tidak setuju

15.) Saya tidak mudah meradang walaupun ada orang bermain taktik kotor

A. Setuju            B. Tidak setuju

16.) Saya suka membaca apa jua buku yang menghiburkan saya

A. Setuju            B. Tidak setuju

17.) Dalam perbincangan, saya biasanya dengar tetapi cakap apabila diberi peluang.

A. Setuju           B. Tidak setuju

18.) Saya rela menyumbang untuk kerja-kerja amal

A. Setuju           B. Tidak setuju

19.) Selepas kerja, saya suka sembunyi di rumah sendiri

A. Setuju           B. Tidak setuju

20.) Saya dapati kurang ramai orang yang suka berkawan dengan saya

A. Setuju           B. Tidak setuju


Jawapan Contoh Soalan Ujian INSAK IPG Model 4:

1.) B             2.) A             3.) A            4.) B            5.) A           6.) B         7.) A         8.) A         9.) B         10.) B

11.) A          12.) A          13.) A          14.) A           15.) A        16.) B        17.) A       18.) A       19.) B         20.) B


Kesemua contoh soalan ujian INSAK IPG di atas adalah rangkuman daripada buku model tahun-tahun sebelum ini. Buku model soalan ujian ini boleh didapati di mana-mana kedai buku. Namun contoh-contoh soalan INSAK IPG juga banyak terdapat di dalam internet.

Adalah menjadi insiatif kami untuk membantu para calon IPG agar dapat menambah kemahiran dan ilmu bagi menghadapi persediaan ujian tersebut.

Semoga segala perkongsian di atas dapat membantu para calon yang bakal menduduki ujian dan semoga dapat menjadi guru yang dedikasi kepada murid-murid demi mendidik anak bangsa.

Sekian daripada admin.

SAPS Pelajar Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah

9 Comments

  1. Mmg jawapannya tetap ya utk soalan-ii nya ? Bukan jawab ikut kehendak hati? Seharusnya hafal jawaban?

  2. klau utk calon kemasukan ke ipg d sabah , adkah sma jenis ujian bertulis dya yg macam ni ? maksud syaa tiada soalan tambahan ? dan berapa jumlah soalan yg sebenar ?

Comments are closed.